maandag 16 juli 2012

Bij veel bedrijven nog geen optimale ICT-strategie

Uit de ICT-besturingsscan van consultancybureau Berenschot blijkt dat bij veel organisaties de IT-strategie nog te wensen over laat.
Volgens Berenschot zijn er binnen de ICT zeven belangrijke rollen die vervuld meoten worden. Hierbij lopen bedrijven voornamelijk achter op taken die te maken hebben met de afstemming tussen ICT en business. De rollen die meer op uitvoering en business  zijn gericht scoren bij de meeste organisaties maar net een voldoende.
Bij de meeste bedrijven is IT geen doel op zich, maar ondersteunt wel degelijk de business. Hierbij wordt er door die business bepaald wat er gebeurd en niet door de IT. Bijna alle organisaties zijn ervan overtuigd dat de business moet besturen en bepalen wat er gebeurd. Een grote meerderheid van de organisaties slaagt er niet in om business en IT dichter bij elkaar te brengen.
Er zijn volgens senior adviseur Linda van Rens veel uiteenlopende beelden van wat een goede IT-governance is. Dat is wel een noodzakelijk punt bij het bespreken van verwachtingen ten aanzien van IT-governance.
In de ICT-besturingsscan werden deelnemers gevraagd om hun eigen organisatie aan de hand van een uitgebreide vragenlijst te beoordelen. Hierbij werden de antwoorden vervolgens vergeleken met best practices op het gebied van IT-governance, waarna een score vastgesteld kon worden. Aande h and van deze score kon men bepalen in hoeverre de IT-governance een rol speelt binnen de organisatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten